Vanuit een uitgebreid vormingstraject en een jarenlange eigen ervaring binnen de zorg als verpleegkundige en vormingscoördinator, ben ik in staat u een breed assortiment aan vormingen aan te bieden. Wat het geven van vormingen/trainingen betreft, beschik ik al over meer dan 5 jaar ervaring.

Elke vorming/training wordt volgens uw vraag aangepast, zowel wat betreft de inhoud, als de duur. De vormingen/trainingen kunnen aangeboden worden aan verschillende doelgroepen. Alle vormingen zijn interactief en verschillende leerstijlen worden toegepast. Op deze manier wordt de transfer naar de werkvloer vlotter gemaakt en rendeert de vorming optimaal.

De vormingen zijn normaal toegankelijk voor een groep van 12 tot 18 personen, tenzij anders afgesproken.

Ik ben verpleegkundige met een masteropleiding medisch-sociale wetenschappen en ziekenhuisbeleid. Vanuit de behoefte mijn aanbod en inzichten te verruimen volgde ik tal van opleidingen (zie CV).

Mogelijke sectoren

 • Kinderzorg
 • Naschoolse opvang
 • Thuiszorg
 • Woon- en zorgcentra (WZC)
 • Residentiële zorg
 • Land- & Tuinbouw
 • Bedrijven (ism TWEG)

Voorbeelden van trainingen

 • Opleiding tot zorgkundige
 • Kennisverdieping (vb. rond diabetes, dementie, verhalen vertellen voor kinderen,…)
 • Begeleiden van veranderingsprocessen
  Intervisie (zie coaching)
 • EHBO & CPR

Mogelijke doelgroepen

 • Kader/middenkader
 • Verpleegkundigen
 • Zorgkundigen
 • Verzorgenden
 • Huishoudhulpen
 • Kinderbegeleiders
 • Vrijwilligers
 • Land- en Tuinbouwers
 • Bedienden & Arbeiders